Tlf.  91842778

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Søke godkjenning


VEIEN VIDERE

VI TILBYR HJELP TIL Å:

  • Lukke avvik
  • Gjennomføre intern revisjon
  • Vedlikeholde kvalitetssystemet

 

Kvalitetssystemet må vedlikeholdes.

Det er stadig justering av krav, det kommer nye versjoner, og informasjon på nettet endres og flyttes på. Et godt kvalitetssystem må oppdateres i samvar med endringene.

 

Med vedlikeholdsavtale får du årlig oppfølging av kvalitetssystemet, hjelp til bruk og lukkeing av avvik etter revisjon.
Les mer....