Tlf.  91842778

ISO systemer og sertifisering

Søke sertifisering

  • Ta kontakt for utarbeidelse av kvalitetssystem. post@radem.no.

  • Ta kontakt med sertifiseringsorgan for å avtale sertifisering:

Standarder og dokumenter

STANDARDER:

ISO   9001 Ledelsesystem for Kvalitet

ISO 14001 Ledelsesystem for Miljø

ISO 45001 Ledelsesystem for Arbeidsmiljø

 

ISO 9001 i små bedrifter (nyttig bok med veiledninger)

 

FELLES STRUKTUR OG SYSTEM

Standardene har samme struktur, så når kvalitetssystem for den ene er plass er veien kortere frem til å bygge inn den neste.

 

Vi bygger system i moduler slik at man kan justere under veis.

Også andre moduler kan bygges, så som; HMS, Sakkyndig kontroll, Sikkerhetsopplæring, Påbyggerverksted, etc.

VEIEN VIDERE

VI TILBYR HJELP TIL Å:

  • Lukke avvik
  • Gjennomføre intern revisjon
  • Vedlikeholde kvalitetssystemet

 

Kvalitetssystemet må vedlikeholdes.

Det er stadig justering av krav, det kommer nye versjoner, og informasjon på nettet endres og flyttes på. Et godt kvalitetssystem må oppdateres i samvar med endringene.

 

Med vedlikeholdsavtale får du årlig oppfølging av kvalitetssystemet, hjelp til bruk og lukkeing av avvik etter revisjon.
Les mer....