Tlf.  91842778

HMS

HMS - Et kontinuerlig arbeid

Risikovurdering til Tiltak

Dokumentert risikovurdering gjennomføres

I samsvar med krav i Internkontrollforskriften §5.

Noen enkle skritt:

  • Hva kan gå galt?(lag liste)
  • Hvor sannsynlig er det at det skjer?
  • Hvilke konsekvenser kan det få?
  • Bestem og iverksett sikringstiltak.
  • Lær opp personell.

Husk at risikovurdering skal dokumenteres, og at verneombud / ansattes representant skal være med i prosessen.

 

HMS systemet inneholder nødvendige skjema og prosedyrer som kan tilpasses ut fra hva som kommer frem i risikovurderingen.

 

Ta kontakt for tilbud hjelp til å komme i gang.

Forskrifter og dokumenter

FORSKRIFTER:

FOR-1127 Internkontrollforskriften

FOR-1028 Byggherrforskriften (samordnet HMS på byggeplass)

FOR-544  Maskiner


Noen nettsider om HMS:

Arbeidstilsynet - HMS (siden har mange linker til underliggende tema).

 

VEIEN VIDERE

VI TILBYR HJELP TIL Å:

  • Lukke avvik
  • Gjennomføre intern revisjon
  • Vedlikeholde kvalitetssystemet

 

Kvalitetssystemet må vedlikeholdes.

Det er stadig justering av krav, det kommer nye versjoner, og informasjon på nettet endres og flyttes på. Et godt kvalitetssystem må oppdateres i samvar med endringene.

 

Med vedlikeholdsavtale får du årlig oppfølging av kvalitetssystemet, hjelp til bruk og lukkeing av avvik etter revisjon.
Les mer....