Tlf.  91842778

Sakkyndig virksomhet

Grunnlag sertifisering

Nye og allerede sertifiserte virksomheter
Dataprogram
Kort presentasjon
Bli sertifisert

Dere behøver et kvalitetssystem som tilfredstiller krav i forskrifter og normer.

Ta kontakt og bestill standard kvalitetssystem. post@radem.no.

Kontakt med sertifiseringsorgan for tilbud og å avtale om sertifisering:


Vi hjelper dere gjennom sertifiseringsprosessen for en fornuftig pris. 

Forskriftskrav

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning:

Krav om systematisk kontroll og vedlikehold §10-4

Forskrift om utførelse av arbeid:

Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll kap. 13

Alminnelige pliketer for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsustyr §10-6

Forskrift om administrative ordninger:

Krav til sakkyndig virksomhet §8-6

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr §8-7

Maskinforskriften

Krav til samsvarserklæring og CE-merking

Tekniske krav til maskiner Vedlegg 1

Maskinforskriften

Normative dokumenter
Kvalitetssystem

Vi leverer kvalitetssystem som tilfredsstiller alle krav til sertifisering.

Kun enkle ogaver gjenstår, som f.eks. å skrive CV for kontrollører, beskrive kontrollutstyr, osv.

Systemet er prisgunstig, og garantert langt under hva det koster å gjøre tilsvarende jobb selv.

Vedlikehold av KS

Tegner du vedlikeholdsavtale får du årlige oppdateringer og hjelp

Kontrollrapporter

Standard kontrollrapporter for ulike kontrollklasser er integrert i systemet.

Disse er utviklet sammen med ulike kontrollører gjennom mer enn 20 år.

Med PC kan du fylle ut elektronisk, signere, legge til bilder og administrere lagring.

Dataprogrammet KONTROLL er en avansert løsning, som også gir mulighet for elektronisk sertifikat som kan skannes med QR kode på maskinen.

Kontrollrapporter
Eksempler

Noen eksempler på kontrollrapporter. Tilpasninger er mulig.

(Du må laste ned filen for å teste dens funksjonalitet)

Tilsyn / Revisjon

Har dere fått avvik fra tilsyn eller revisjon?

Vi hjelper gjerne med å lukke avvikene og gjøre nødvendige oppdatering i kvalitetssystemet.

Tips! Våre KS har prosedyre for å håndtere tilsyn og avvik.