Tlf.  91842778

Styringssystemer for Sertifisering og HMS

Velkommen til UtviklingskonsultFå system etter ønske

Bygg ut
og endre etter behov

Modulbaster systemer

Vi setter sammen det du ønsker

Modulbaster systemer

Systemene er bygget i moduler og kan settes sammen etter behov.

Se mer om de ulike moduler. Klikk for å se ulike områder:

RISIKOVURDERING - Selve grunnlaget for HMS

1 av 3 bedrifter har ikke utført dokumentert risikovurdering
og mangler derfor grunnlag for sin HMS

Dokumentert risikovurdering er selve grunnlaget for en god og fornuftig HMS i virksomheten. Arbeidstilsynets undersøkelse i 2018 viste at 1 av 3 bedrifter ikke har fulgt opp kravene i Internkontrollforskiften §5 

 

Prinsippet er enkelt:

  • Hva kan gå galt?(lag liste)

  • Hvor sannsynlig er det at det skjer?

  • Hvilke konsekvenser kan det få?

  • Bestem og iverksett sikringstiltak.

  • Lær opp personell.

Og husk at risikovurdering skal dokumenteres.

 

I vårt HMS system finner du verktøy for risikovurdering og du kan også få hjelp til gjennomføring.

 

VEIEN VIDERE

VI TILBYR HJELP TIL Å:
  • Lukke avvik

  • Gjennomføre intern revisjon

  • Vedlikeholde kvalitetssystemet

 

Kvalitetssystemet må vedlikeholdes.

Det er stadig justering av krav, det kommer nye versjoner, og informasjon på nettet endres og flyttes på. Et godt kvalitetssystem må oppdateres i samvar med endringene.

 

Med vedlikeholdsavtale får du årlig oppfølging av kvalitetssystemet, hjelp til bruk og lukkeing av avvik etter revisjon.
Les mer....