Tlf.  91842778

Moduler i systemet

Bygg system i samsvar med
bedriftens organisering

Moduler brukes etter behov

SYSTEMETS MODULER

OPPBYGGING

Grunnmodulen

Styringssystemets grunnmodul er bygget opp etter prinsippene i ISO 9001, og kan enkelt bygges ut videre til et fullt ISO 9001 system (Kvalitet).

 

ISO standarder

Standardene ISO 14001 (Miljø) og ISO 45001 (Arbeidsmiljø) er bygget opp på samme lesten som ISO 9001 og er derfor relativt enkle å tilpasse i samme system.

 

HMS (Internkontroll)

HMS har sitt grunnlag i Internkontrollforskriftens krav til alle virksomheter, og her er det egen risikovurdering som danne grunnlagt for systemets innhold. Noe er imidlertid felles for alle, og dermed tilrettelagt i vår system-mal.

 

Kontroll av arbeidsutstyr

Alt arbeidustyr som kan være farlig er underlagt krav om dokumentert kontroll. Noe utstyr skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet. Dette er innarbeidet i HMS-modulen.

 

Det er egne moduler for virksomheter som skal drive med kontoroll: Sakkyndig eller Fabeko-kontroll (betongtransport utstyr).

 

Opplæring

Dokumentert opplæring av personell basert på virksomhetens risikovurdering. Noe internt i virksomheten, og noe utføres av sertifisert opplæringsvirksomhet. Dette er innarbiedet i HMS modulen.

 

Det er egen modul for virksomheter som skal drive med sertifisert

sikkerhetsopplæring.

 

Sentral godkjenning

Systemet dokumenterer kompetanse og prosedyrer som kreves for å få system for sentral godkjenning, som ansvarlig Søker, Prosjekterende eller Utførende.