Tlf.  91842778

Fabeko kontroll

Bli godkjent

 

Godkjenning krever:

- Godkjent kvalitetssystem

- Kompetent faglig leder

- Kompetent kontrollpersonell

 

  • Ta kontakt for utarbeidelse av kvalitetssystem. post@radem.no.

  • Ta kontakt med Fabeko for å avtale godkjenning.

 

Kontrolldokumentasjon

skjer i Maskinregisteret - Reginn

Kvalitetssystem

Vi leverer kvalitetssystem som tilfredsstiller alle krav til sertifisering.

Kun enkle ogaver gjenstår, som f.eks. å skrive CV for kontrollører, beskrive kontrollutstyr, osv.

Systemet er prisgunstig, og garantert langt under hva det koster å gjøre tilsvarende jobb selv.

Vedlikehold av KS

Tegner du vedlikeholdsavtale får du årlige oppdateringer og hjelp

Tilsyn / Revisjon

Har dere fått avvik fra tilsyn eller revisjon?

Vi hjelper gjerne med å lukke avvikene og gjøre nødvendige oppdatering i kvalitetssystemet.

Tips! Våre KS har prosedyre for å håndtere tilsyn og avvik.

Grunnlag og Historikk


GRUNNLAG:

Kontrollordningen bygger på krav til dokumentert sikkerhetskontroll i Forskrift om utførelse av arbeid kap. 12, og omfatter mobile Betongpumper, Båndbiler (betongbil med transportbånd) og Teleskoprenner (betongbil med teleskopisk renne).

Ordningen er beskrevet i egen bransjestandard, som eies av Fabeko.

 

HISTORIKK

Kontrollordningen kom i gang i 2006 etter at Fabeko hadde forsøkt å få disse maskinene inn under ordningen for sakkyndig kontroll, men fått avslag. Det var en alminnellig oppfatning i bransjen at slike maskinene er farlige arbeidsmaskiner, og at farene øker med bruk og slitasje. På den bakgrunn ble det etablert en egen kontrollordning, bygget på modellen for sakkyndig kontroll, med det mål at den skulle være minst like god som sakkyndig ordning.

 

Det var meningen at dette skulle være en midlertidig ordning, og Fabeko fortsatte sin påvirkning av Arbeidstilsynet for å få maskinene inn under sakkyndig, men da man ikke fikk gjennomslag ved forskriftsendringene i 2013, måtte man innse at det ikke førte frem.

 

I 2020 ble samarbeid med Maskinregisteret formalisert. Kontrolløren registerer kontrollen direkte på nett, maskinen påføres en QR kode slik at hvem som helst kan sjekke kontrollstatus via sin mobiltelefon.

Første kontollørsamling


24. mars 2006 hos T.O. Bull Betongpumping, på Rommen i Oslo