Tlf.  91842778
Nyheter og Aktuelt

Opplæringsplaner Modul 4

22.03.2021

 

Det er utarbeidet nye opplæringsplaner for Modul 4 datert 20.01.2021.

En del tekst er endret og noe er nytt, og krever at opplæringsvirksomhetens system endres.

Våre systemer er oppdatert, og nye moduler kan bestilles. De som har vedlikeholdsavtale får endringen tilsendt.

Last ned pakke som inneholder alle de nye opplæringsplanene.

 

I Arbeidstilsynets revisjonsoversikt står følgende:

 • Presiserer at modul 4.1 skal gjennomføres for hver maskinkategori. jf. kap. 2.

 • "Avsluttende praktisk prøvekrav" er beskrevet i vedlegg 1.

 • Uavhenging kontroll ved registerfører.

 • Bedriftsintern opplæring:
  a) tidligere moul 4 er tatt inn som vedlegg 2.
  b) tydeligere hvem som har ansvar for hva: Sertifert virksomhet, Fadderbedrift/fadder.

 • Presiserer at alle tjenlige læremidler er tillatt, jf. kap. 4

 • Forskriftshenvisninger er oppdatert

 • Arbeidstilynets eierskap er synliggjort.

Modul 1, 2 og 3 - Samlet gjennomføring


07.01.2021

Arbeidstilynets avklaring inneholder beskrivelse av at Modul 1 og Modul 2.3 skal inngå i samlet opplæring. Beskrivelsen oppleves oppleves som uklar og vi ba derfor om ytterligere avklaring som kan lese i denne e-posten.

Eksempler:
En elev har ingen kompetansebevis, og har tatt modul 1 og modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 1, modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  

En elev har kompetansebevis for truck, og har også modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.

En elev har kompetansebevis for tårnkran (G2). Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.5, modul 3.5 og modul 4.5 med avsluttende prøve.
 
En elev har kompetansebevis for gravemaskin M, C1 og C2, og har også gjennomført modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  

Se også:
SGS prosedyre for gjennomføring av Modul 1, 2 og 3 av 15.06.2018.

Opplæringsplan Modul 1 (felles teori)

15.12.2020

Justeringer i opplæringsplan for modul 1

 • Navn endret fra Modul 1.1 til Modul 1

 • Det åpnes for e-læring og digitial opplæring

 • Prøve etter Modul 1 kan gjennomføres sammen med prøve etter Modul 2

 

Normer for kontrollomfang - Ny utgave 2020

15.12.2020

Det er foretatt noen justeringer i Normer for Kontrollomfang:

 • Retten til å utarbeide manglende underlag for kontroll er presiset, og vil nok av mange bli oppfattet som en innskrenkning. Kun S1-sertifisert virksomhet kan utarbeide rutiner og fremgansmåter for kontroll. Se pkt. 3.2.

 • Atterster for kontroll (kontrollrapporter) kan utformes etter eget ønske. Se pkt. 7

 

Verkstedforskriften

28.10.2020

Ny Forskrift om arbeid på kjøretøy - FOR-2170 Verkstedforskriften.

Den nye forskriften har endrede krav, som medfører at kvalitetssystemet må oppdateres.

 

Mobilkran - Krav til kjøretøyteknisk kontroll

12.09.2020

Kjøretøydelen (undervognen) skal kontrolleres ved sakkyndig kontroll, i samsvar med Forskrift om adminstrative ordninger § 8-7, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid § 13-1.

 

Frist for sakkyndig kontroll - forlengelse pga. korona

20.04.2020

Arbeidstilsynet har gitt råd m hvordan tidsintervall for sakkyndig kontroll kan forlenges pga. koronasituasjonen.

 

Opplæringsplan Modul 2.4 (Truck)

05.07.2019

Det er gjort endringer i Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring:

 • Opplæring i bedrift

 • Hva skal inngå i praktisk prøve, herunder at prøven skal omfatte alle delmål og ferdighetsmål.

 • Innskjerping av at bruksanvisning skal danne grunnlag for opplæringen.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.