Tlf.  91842778
Nyheter og Aktuelt

Kontroll av "Utskiftbart utstyr og tilleggsutstyr"


01.01.2022

Tolkning av hva som kontrolleres som "Utskfitbart utstyr" er endret.

Tidligere forholdt man seg Maskinforskiftens definisjon, som sier at dette gjelder utstyr som tilfører maskinen en ny funksjon (f.eks. endrer en teleskoptruck seg truck til kran når det settes på en kranarm). Videre sier Maskinforskriftens paragraf at: Verktøy omfattes ikke.

Arbeidstilsynet skriver i sin kommentar til Forskfrift om utførelse av arbeid §13-1: "Ved sakkyndig kontroll skal virksomheten av flerbruksmaskin framvise alt tilleggsutstyr og utskiftbart utstyr for kontroll."

På Arbeidstilsynets nettside: "Kontroll utført av sertifisert sakkyndig virksomhet" finner vi under "Avklaringer" overskriften: "Hvilke typer utstyr kommer inn under sakkyndig kontroll". Her sies det at alt verktøy og utskiftbart utstyr som tilhører maskinen skal kontrolleres, og angir som eksempel; Brøyteskjær, Pigghammer, Forlengergafler, Tilt-rotator, Pigghamme, Grabb.

Det vil si at alt utstyr som kobles til en maskin skal være kontrollert ved sakkyndig kontroll. 

 

Samsvarserklæring ved kontroll


01.01.2022

Kontroll av samsvarserklæring har vært en del av den sakkyndige kontrollen, og mange har anbefalt bruksforbud når denne mangler.

Abeidstilsynet viser nå i sine Avklaringer til Normer for kontrollomfang pkt. 5.2, og sier at manglende samsvarserklæring skal anmerkes på kontrollrapporten, men er ikke grunnlag for å ikke anbefale videre bruk av maskinen.

 

Bane Nor - Krav om ISO 9001 for leverandør av sikkerhetsfunksjoner


01.12.2021

På grunn av økte antall hendelser med sikkerhetsfunksjoner skjerper Bane Nor kravene til leverandører:

 • Drift skal skje med kvalitetssystem som tilsvarer  ISO 9001 standarden.
 • Virksomheten skal ha minimum 10 ansatte.
 • Virsomheter med minst 6 ansatte kan søke, men må tilfredsstille Arbeidsmiljølovgivningens krav til 10 ansatte.
 • Ordningen trer i kraft 15. mars og gjelder på pågående og nye kontrakter.
  Søknadfristens første runde er satt til 15. januar 2021, og 1. mars 2021 kan det søkes fortløpende.

 

Vi leverer nødvendige systemer og hjelper til med utvikling slik at det passer til deres virksomhet. Ta kontakt, så ordner det seg.

 

Les mer på Bane Nor nettside.

 

Opplæringsplaner Modul 4


22.03.2021

Det er utarbeidet nye opplæringsplaner for Modul 4 datert 20.01.2021.

En del tekst er endret og noe er nytt, og krever at opplæringsvirksomhetens system endres.

Våre systemer er oppdatert, og nye moduler kan bestilles. De som har vedlikeholdsavtale får endringen tilsendt.

Last ned pakke som inneholder alle de nye opplæringsplanene.

 

I Arbeidstilsynets revisjonsoversikt står følgende:

 • Presiserer at modul 4.1 skal gjennomføres for hver maskinkategori. jf. kap. 2.
 • "Avsluttende praktisk prøvekrav" er beskrevet i vedlegg 1.
 • Uavhenging kontroll ved registerfører.
 • Bedriftsintern opplæring:
  a) tidligere moul 4 er tatt inn som vedlegg 2.
  b) tydeligere hvem som har ansvar for hva: Sertifert virksomhet, Fadderbedrift/fadder.
 • Presiserer at alle tjenlige læremidler er tillatt, jf. kap. 4
 • Forskriftshenvisninger er oppdatert
 • Arbeidstilynets eierskap er synliggjort.

Modul 1, 2 og 3 - Samlet gjennomføring


07.01.2021
Arbeidstilynets avklaring inneholder beskrivelse av at Modul 1 og Modul 2.3 skal inngå i samlet opplæring. Beskrivelsen oppleves oppleves som uklar og vi ba derfor om ytterligere avklaring som kan lese i denne e-posten.

Eksempler:
En elev har ingen kompetansebevis, og har tatt modul 1 og modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 1, modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  

En elev har kompetansebevis for truck, og har også modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.

En elev har kompetansebevis for tårnkran (G2). Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.5, modul 3.5 og modul 4.5 med avsluttende prøve.
 
En elev har kompetansebevis for gravemaskin M2, C1 og C2, og har også gjennomført modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  

Se også:
SGS prosedyre for gjennomføring av Modul 1, 2 og 3 av 15.06.2018.

Opplæringsplan Modul 1 (felles teori)


15.12.2020

Justeringer i opplæringsplan for modul 1

 • Navn endret fra Modul 1.1 til Modul 1
 • Det åpnes for e-læring og digitial opplæring
 • Prøve etter Modul 1 kan gjennomføres sammen med prøve etter Modul 2

 

Normer for kontrollomfang - Ny utgave 2020


15.12.2020

Det er foretatt noen justeringer i Normer for Kontrollomfang:

 • Retten til å utarbeide manglende underlag for kontroll er presiset, og vil nok av mange bli oppfattet som en innskrenkning. Kun S1-sertifisert virksomhet kan utarbeide rutiner og fremgansmåter for kontroll. Se pkt. 3.2.
 • Atterster for kontroll (kontrollrapporter) kan utformes etter eget ønske. Se pkt. 7

 

Verkstedforskriften


28.10.2020

Ny Forskrift om arbeid på kjøretøy - FOR-2170 Verkstedforskriften.

Den nye forskriften har endrede krav, som medfører at kvalitetssystemet må oppdateres.

 

Mobilkran - Krav til kjøretøyteknisk kontroll


12.09.2020

Kjøretøydelen (undervognen) skal kontrolleres ved sakkyndig kontroll, i samsvar med Forskrift om adminstrative ordninger § 8-7, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid § 13-1.

 

Frist for sakkyndig kontroll - forlengelse pga. korona


20.04.2020

Arbeidstilsynet har gitt råd m hvordan tidsintervall for sakkyndig kontroll kan forlenges pga. koronasituasjonen.

 

Opplæringsplan Modul 2.4 (Truck)


05.07.2019

Det er gjort endringer i Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring:

 • Opplæring i bedrift
 • Hva skal inngå i praktisk prøve, herunder at prøven skal omfatte alle delmål og ferdighetsmål.
 • Innskjerping av at bruksanvisning skal danne grunnlag for opplæringen.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

 

.


.

.