Tlf.  91842778

Samlet gjennomføring av moduler

SPØRSMÅL  TIL ARBEISTILSYNET:
Fra:
HYPERLINK "mailto:einar@radem.no" einar@radem.no [mailto:einar@radem.no]
Sendt: torsdag 7. januar 2021 15:42
Til: Røyset, Solfrid Engene <
HYPERLINK "mailto:Solfrid.Royset@arbeidstilsynet.no" Solfrid.Royset@arbeidstilsynet.no>
Emne: Modul 2.3

Hei, og Godt Nytt År.
Jeg leser Avklaringer fra Arbeidstilsynet angående Modul 2.3, på siden: Opplæring fra sertifisert virksomhet, men klarer ikke tolke meningen med sikkerhet. Har utarbeidet KS system for flere sertifiserte opplæringsvirksomheter og har behov for å beskrive eksakt hva som gjelder.

Jeg ser to alternative tolkninger, og ser da helt bort fra hva som måtte være utført som dokumentert opplæring av ikke sertifisert aktør:

Alt. 1
Modul 2.3 skal gjennomføres av opplæringsvirksomhet som er sertifisert for minst en kranklasse.
Når modulen er gjennomført danner den grunnlag for å gå videre på andre kranklasser, selv om de tas hos forskjellige opplæringsvirksomheter.

Alt. 2
Modul 2.3 skal gjentas for hver kranklasse, dersom man bruker annen sertifisert opplæringsvirksomhet.

Eller, er det en annen tolkning jeg ikke ser?
Har diskutert dette med andre aktører i bransjen, uten at vi har kommet noe enhetlig resultat, og lurer derfor på om der mulig å få en avklaring.

Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen
Einar
--------------------------------------------------------------
Einar Radem
UTVIKLINGSKONSULT – Radem AS
Tiurvegen 23, 1929 Auli
Tlf: 918 42 778
E-post:
HYPERLINK "mailto:einar@radem.no" einar@radem.no
W
eb:
HYPERLINK "http://www.radem.no/" radem.no
---
-----------------------------------------------------------SVAR FRA ARBEISTILSYNET:
From:
Røyset, Solfrid Engene <
HYPERLINK "mailto:Solfrid.Royset@arbeidstilsynet.no" Solfrid.Royset@arbeidstilsynet.no>
Se
nt: mandag 11. januar 2021 09:03
To:
HYPERLINK "mailto:einar@radem.no" einar@radem.no
Cc: S
ørhaug, Tore Jeppe <
HYPERLINK "mailto:tore.sorhaug@arbeidstilsynet.no" tore.sorhaug@arbeidstilsynet.no>
Subje
ct: Avklaring - Modul 2.3

Til Radem AS

Godt nytt år, og takk for henvendelsen. Det er bra med avklarende spørsmål, og ja, det er en tredje betydning.

Jeg oppfatter at spørsmålet er: Hva er konsekvensen for en sertifiserte virksomheten med følgende avklaring?
Modul 1 og Modul 2.3 Løfteredskap skal inngå i en opplæring som fører til et kompetansebevis. For at modul 2.3 G11 Løfteredskap skal inngå som del av en opplæring som fører frem til et kompetansebevis, skal modul 2.3 gjennomføres i regi av en sertifisert virksomhet som også gjennomfører alle de øvrige modulene, inkludert avsluttende praktisk prøve i modul 4.  
 
En sertifisert virksomhet som gir opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3, skal selge hele kurs til eleven/fakturamottaker, dvs. kurs med alle modulene som ett kurs, inkludert avsluttende praktisk prøve. Når en elev har gjennomført et kurs fram til og med avsluttende praktisk prøve i en kranklasse, er kompetansebeviset for kranklassen, også bevis for at modul 2.3 (og modul 1) er gjennomført som sertifisert opplæring. Med et kompetansebevis for kran, trenger ikke modul 2.3 å gjentas når nye kranklasser skal gjennomføres.

Gjennomfører sertifisert virksomhet et kurs som omfatter bare modul 1 og modul 2.3, er det ikke opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Eksempel:  
En elev har ingen kompetansebevis, og har tatt modul 1 og modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 1, modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  
En elev har kompetansebevis for truck, og har også modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.
En elev har kompetansebevis for tårnkran (G2). Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.5, modul 3.5 og modul 4.5 med avsluttende prøve.  
 En elev har kompetansebevis for gravemaskin M, C1 og C2, og har også gjennomført modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  

Jeg håper dette ble avklarende.Med vennlig hilsen

Solfrid Engene Røyset
sjefingeniør
Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk
Arbeidstilsynet

Besøksadresse:
Kongens gate 60
Trondheim


Mobil:      +47 97 08 34 11
Telefon:   +47 73 19 97 00
Internett:
HYPERLINK "blocked::http://www.arbeidstilsynet.no/"www.arbeidstilsynet.noPostadresse:
HYPERLINK "http://www.arbeidstilsynet.no/post" eDialog
Arbeid
stilsynet — for et godt arbeidsliv


Fra:
HYPERLINK "mailto:einar@radem.no" einar@radem.no [mailto:einar@radem.no]
Sendt:
torsdag 7. januar 2021 15:42
Til: Røyset, Solfrid Engene <
HYPERLINK "mailto:Solfrid.Royset@arbeidstilsynet.no" Solfrid.Royset@arbeidstilsynet.no>
Emne: Mod
ul 2.3

Hei, og Godt Nytt År.
Jeg leser Avklaringer fra Arbeidstilsynet angående Modul 2.3, på siden: Opplæring fra sertifisert virksomhet, men klarer ikke tolke meningen med sikkerhet. Har utarbeidet KS system for flere sertifiserte opplæringsvirksomheter og har behov for å beskrive eksakt hva som gjelder.

Jeg ser to alternative tolkninger, og ser da helt bort fra hva som måtte være utført som dokumentert opplæring av ikke sertifisert aktør:

Alt. 1
Modul 2.3 skal gjennomføres av opplæringsvirksomhet som er sertifisert for minst en kranklasse.
Når modulen er gjennomført danner den grunnlag for å gå videre på andre kranklasser, selv om de tas hos forskjellige opplæringsvirksomheter.

Alt. 2
Modul 2.3 skal gjentas for hver kranklasse, dersom man bruker annen sertifisert opplæringsvirksomhet.

Eller, er det en annen tolkning jeg ikke ser?
Har diskutert dette med andre aktører i bransjen, uten at vi har kommet noe enhetlig resultat, og lurer derfor på om der mulig å få en avklaring.

Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen
Einar