Tlf.  91842778

Fabeko kontroll

Søke sertifisering

 

  • Ta kontakt for utarbeidelse av kvalitetssystem. post@radem.no.

  • Ta kontakt med Fabeko for å avtale godkjenning.

 

Godkjenning krever:

- Godkjent kvalitetssystem

- Kompetent faglig leder

- Kompetent kontrollpersonell

 

Kontrolldokumentasjon

skjer i Maskinregisteret - Reginn

 

VEIEN VIDERE

VI TILBYR HJELP TIL Å:
  • Lukke avvik

  • Gjennomføre intern revisjon

  • Vedlikeholde kvalitetssystemet

 

Kvalitetssystemet må vedlikeholdes.

Det er stadig justering av krav, det kommer nye versjoner, og informasjon på nettet endres og flyttes på. Et godt kvalitetssystem må oppdateres i samvar med endringene.

 

Med vedlikeholdsavtale får du årlig oppfølging av kvalitetssystemet, hjelp til bruk og lukkeing av avvik etter revisjon.
Les mer....

Grunnlag og Historikk

GRUNNLAG:

Kontrollordningen bygger på krav til dokumentert sikkerhetskontroll i Forskrift om utførelse av arbeid kap. 12, og omfatter mobile Betongpumper, Båndbiler (betongbil med transportbånd) og Teleskoprenner (betongbil med teleskopisk renne).

Ordningen er beskrevet i egen bransjestandard, som eies av Fabeko.

 

HISTORIKK

Kontrollordningen kom i gang i 2006 etter at Fabeko hadde forsøkt å få disse maskinene inn under ordningen for sakkyndig kontroll, men fått avslag. Det var en alminnellig oppfatning i bransjen at slike maskinene er farlige arbeidsmaskiner, og at farene øker med bruk og slitasje. På den bakgrunn ble det etablert en egen kontrollordning, bygget på modellen for sakkyndig kontroll, med det mål at den skulle være minst like god som sakkyndig ordning.

 

Det var meningen at dette skulle være en midlertidig ordning, og Fabeko fortsatte sin påvirkning av Arbeidstilsynet for å få maskinene inn under sakkyndig, men da man ikke fikk gjennomslag ved forskriftsendringene i 2013, måtte man innse at det ikke førte frem.

 

I 2020 ble samarbeid med Maskinregisteret formalisert. Kontrolløren registerer kontrollen direkte på nett, maskinen påføres en QR kode slik at hvem som helst kan sjekke kontrollstatus via sin mobiltelefon.

Første kontollørsamling

24. mars 2006 hos T.O. Bull Betongpumping, på Rommen i Oslo