Tlf.  91842778

Instruksjons-videoer

Se små videoer om hvordan du kan
jobbe med Styringssystemet

Installere KS første gang

- TEXT

 

Installere vedlikeholdsavtale

Tilpasse dataprogrammer

Noen ideer til å gjøre det enklere å bruke dataprogrammer:

- Excel (hurtigmeny)

- Word (lesemodus og klikk på linker)

- Word (arbeide med tabeller)

 

Funksjonelle dokumenter

- Eksterne dokumenter (dokumenter som tilhører andre)

- Kontrollogg som praktisk verktøy

- Avviksystem