Tlf.  91842778

REGISTRER AKTIVITETENE

Klikk for presentasjon:

PRØV GRATISLast ned gratis prøveversjon

Programmet har alle funksjonaliteter, men har begrensning i antall som kan registreres.

Kjøper du full versjon, får du et passord som åpner for full bruk, og alle data du har registerert i prøveversjonen er fortsatt der.

 

 

Forskrifter og dokumenter

FORSKRIFTER:

(Se også Arbeidstilsynets kommentarer under hver paragraf.)

FOR-1127 Internkontrollforskriften §5

FOLM §10-4 Krav om systematisk kontroll og vedlikehold.

FUA §10-4 Krav til utstsyrsspesifikk opplæring

FUA §10-6 Alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsustyr.

FUA §12-1 Opplæring for kontroll og vedlikehold .....

FUA §12-2 Kompetanse for kontroll og vedlikehold

FUA §12-3 Systematisk kontroll og vedlikehold.

FUA §12-8 Dokumentasjon av kontroll og vedlikehold (herunder krav om vedlikeholdsjournal)

 

FOLM = Forskrift om organinsering, ledelse og medvirkning

FUA = Forskrift om utførelse av arbeid

 


Noen aktuelle nettsider hos Arbeidstilsynet:

Arbeidstilsynet - HMS (siden har mange linker til underliggende tema).

 

Sikkert vedlikehold 

Montering og bruk av stillas 

Transport og Tilsyn hos transportvirksomheter 

Bakløftere 

 

Opplæring 

HMS-Opplæring for ledere 

Trygg truckkjøring 

Arbeid i høyden 

Hvordan redusere risikoen 

Manuelt arbeid 

Ergonomi 

Bruk av personløfter 

HMS i bygg og anlegg 

Vibrasajoner 

Stoffkartotek 

Sikker stans av maskiner - Lås og merk 

Hjelm og annet hodvern

Kjøp og bruk av maskiner 

PROGRAMVARE

DOKUMENTERT er utviklet som en "App" i Microsoft Excel. Dette for å gjøre det enkelt ved å benytte programvare som de fleste allerede har innstallert, og som oppdateres av Microsoft.

 

Data som lagres som andre filer,/dokumenter og gjør at de er lett å finne igjen og bruke dersom dere senere skulle velge å avslutte bruk av Dokumentert. Dere har altså full kontroll med alle data selv.

 

App'en er bygget opp ved hjelp av VBA (Visual Basic for Application), som gjør at du må godkjenne bruk av macro første gang du åpner programmet.

VBA fungerer på PC og filserver, men kan ikke brukes for lagring i Sky-løsninger.

(Microsoft jobber med en løsning (Office scripts) som også fungerer for Sky, men det sies at det vil ta flere år før det er fullt utviklet.)