Tlf.  91842778

Vedlikeholdsavtale

Vedlikeholdsavtale gjør jobben enklere!


Hold fokus på dere er gode på,
så hjelper vi med systemet.

Hva er vedlikeholdsavtale

Overvåking og endring

Vi overvåker endringer i krav; Lovverk, standarder, bransjekrav, krav fra sertifiseringsorganer og/eller tilsynsmyndighet, osv.

 

Vedlikeholdsavtalen omfatter:

 • Rutinemessig oppdatering en gang pr. år, og ellers dersom det skjer endringer som krever det.

 

 • Oppdatere oversikt over;
  - lover,
  - forskrifter,
  - standarder og normer,
  - og andre eksterne dokumenter

 

 • Oppdatering av kvalitetssystemet ved endring i krav.

 

 • Endring av kvalitetssystemets dokumenter dersom sertifiseringorgan/tilsynsmyndighet gir avvik som går på systemfeil.

 

 • Vedlikehold og oppdatering av linker til innebygde nettsider, standarder, normer, bransjeinfo, etc.

 • Telefon / nettmøte support på installasjon og bruk av systemet.

 

Tilleggstjenester

VI TILBYR OGSÅ HJELP TIL:

 • Opplæring i bruk av KS
 • Forberede for besøk fra sertifiseringsorgang eller tilsyn
 • Lukke avvik
 • Gjennomføre intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse
 • Vedlikeholde kvalitetssystemet

 

Kvalitetssystemet må vedlikeholdes.

Det er stadig justering av krav, det kommer nye versjoner, og informasjon på nettet endres og flyttes på. Et godt kvalitetssystem er oppdateret i samvar med endringene.