Tlf.  91842778

Risikovurdering

Kort presentasjon
1 av 3 bedrifter har ikke utført dokumentert risikovurdering
og mangler derfor grunnlag for sin HMS

Dokumentert risikovurdering er selve grunnlaget for en god og fornuftig HMS i virksomheten. Arbeidstilsynets undersøkelse i 2018 viste at 1 av 3 bedrifter ikke har fulgt opp kravene i Internkontrollforskiften §5 

 

Prinsippet er enkelt:

  • Hva kan gå galt?(lag liste)
  • Hvor sannsynlig er det at det skjer?
  • Hvilke konsekvenser kan det få?
  • Bestem og iverksett sikringstiltak.
  • Lær opp personell.

Og husk at risikovurdering skal dokumenteres.

 

I vårt HMS system finner du verktøy for risikovurdering og du kan også få hjelp til gjennomføring.

 

Send E-post
Arbeidsliste
QR-kode
Oppsett og detaljer