UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Sakkyndig virksomhet
Forskrifter og dokumenter
Arbeidstilsynets beskrivelse av sertifiseringsordningen

Forskrifter:

Normative dokumenter:
(Henviser til gammel forskrift. Bruk Forskriftsspeil 555 for å se dagens regelverk)

Arbeidstilsynet:

Eldre dokumenter:
AT-522 Maskinforskriften (FOR-544)(2013)
AT-522 Maskinforskriften (FOR-544)(2009)
AT-522 Maskinforskriften (FOR-820)(2006)
AT-522 Maskinforskriften (FOR-820)(2005)
AT-555 Bruksforskriften (FOR-608)(2010)
Sertifiserte virksomheter Sertifiseringsorganer Kategorier
Kontrollrapporter
Sakkyndig kontroll dokumenteres med kontrollrapport.

Våre kontrollrapporter er nå, så langt vi har funnet det praktisk mulig, oppdatert
iht. Normer for kontrollomfang og leveres med linker til prosedyrer for praktisk
kontroll (for de som ønsker det).

Kontrollrapporter kan leveres som del av kvalitetssystem eller som
enkeltstående dokumenter.

Kvalitetssystem     -     for sakkyndig virksomhet
Systemet er spesialutviklet for sakkyndig virksomhet, samtidig som det
passer inn i våre ISO 9001 moduler, som gir mulighet for et komplett system
for hele virksomheten.
I tråd med anbefalingene i "Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet"  er også
standarden NS-EN ISO 17020 innarbeidet.

Vedlikehold av et kvalitetssystem er arbeidskrevende, og vi tilbyr derfor
vedlikeholdsavtale og hjelp til oppfølging, f.eks. ved intern revisjon.

Kravet til sakkyndig kontroll av utstyr, samt hvilket utstyr som skal kontrolleres, er å finne i
Forskrift om utførelse av arbeid kap. 13.

Her kan det også være greit å merke seg
§12-5 som stiller krav til at utstyr som har sikkerhetsmessig mangel straks skal tas ut av bruk.
Kontrollprosedyrer   -   prakisk kontroll
Det er utviklet mal til kontrollprosedyrer som forteller hvordan de enkelte punkt på
kontrollrapporten skal kontrolleres.
Utfyllende informasjon om kontrollpunktene kan legges inn.

Et av sertifiseringsorganene krever at det skal finnes slike prosedyrer, gjerne med
henvisning til hvor ytterligere informasjon kan finnes (forskrift, standard, norm, etc.).
 
Sertifiseringsorganer
Sertifiseringsorgan
Sertifiseringsorganene er utpekt av arbeistilsynet. De arbeider med samme
regeverk og skal samordne seg i (SGS), men det likvel meget stor forskjell i
hvilke krav som stilles til sakkyndig virksomhet, og hvordan disse følges opp.
 
 
 
 
Tilbake til toppen
Tilbake til toppen
Tilbake til toppen
Tilbake til toppen
Oppdatering
Kvalitetssystemet er oppdatert iht. de forskrifter som gjelder fra 1.1.2015, inklusive areidstilynets kommentarer av februar 2015.
Normer for kontrollomfang 2009 er innarbeidt så langt dette er funnet formålstjenlig. Avventer ferdigbehandling om vedtak om dokumentet.

Nye krav innarbeides fortløpende og gjøres tilgjengelig for de som har vedlikeholdsavtale.
Krav til sakkyndig virksomhet finnes i   Forskrift om adminstrative ordninger §8-6 og §8-7, hvor også kravet kvalitetssystem finnes.
Siste nytt
Tekniske krav for maskiner produsert før 1.1.1995 finnes i Forskrift om utførelse av arbeid kap. 10, 18 og 19.
For maskiner produsert etter 1.1.1995 gjelder det regelverk som galdt da maskinen ble produsert og tatt i bruk.
Se §10-5.