UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon

Kvalitetssystem


-  gjør krav om til nyttig verktøy  -

Velkommen til Utviklingskonsult
løsning på Kvalitetssikring og HMS

Vedlikeholdsavtale


Bruk tiden på å
tjene penger og
la oss håndtere
paragrafene.
Les mer...

Word lesemodus


Ny wordversjon åpner mange filer i "Lese modus", og ødelegger oversikt og funksjonalitet....
Les mer.....

Kvalitetssystem


Dra nytte av det som er laget for andre ved å velge modulbasert KS, som passer i dag og kan bygges ut etter hvert. Les mer...
C

Kontroll av betongpumper

Opplæring

Sakkyndig kontroll

ISO 9001 - Kundens interesser.

Derfor stiller kunder krav til KS eller sertifisering. Les mer...

ISO 14001 - Det ytre miljø.


Såvel basert i lovkrav som etiske holdninger. Les mer...

Internkontroll


Arbeidsmiljøet i egen virksomhet, samordning med andre.
(ISO 45001). Les mer...

Ansvarsrett i byggesaker


Lokal eller sentral godkjenning for ansvarsrett.
Vi hjelper også med tilsynssaker.
Les mer...

Farlig arbeidsutstyr

Nyheter og aktuelt

Arbeidstilsynets beskrivelse av sertifiseringsordningen


Arbeidsmiljøforskriftene


Best.nr. fjernet (eks. AT-703). Forskriftsnrummer tatt i bruk (eks. FOR-1357):

- FOR-1355 Organisering ...

- FOR-1356 Arbeidsplassforskr.

- FOR-1357 Utførelse av arbeid

- FOR-1359 Tiltaks- og grense..

- FOR-1359 Produsentforskr.

- FOR-1360 Adm. ordninger