Tlf.  91842778
Nyheter og Aktuelt

Modul 1, 2 og 3 - Samlet gjennomføring


07.01.2021

Arbeidstilynets avklaring inneholder beskrivelse av at Modul 1 og Modul 2.3 skal inngå i samlet opplæring. Beskrivelsen oppleves oppleves som uklar og vi ba derfor om ytterligere avklaring som kan lese i denne e-posten.

Eksempler:
En elev har ingen kompetansebevis, og har tatt modul 1 og modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 1, modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  

En elev har kompetansebevis for truck, og har også modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.

En elev har kompetansebevis for tårnkran (G2). Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.5, modul 3.5 og modul 4.5 med avsluttende prøve.
 
En elev har kompetansebevis for gravemaskin M, C1 og C2, og har også gjennomført modul 2.3. Eleven skal ta kompetansebevis i lastebilkran G8. G8-kurset består da av følgende moduler: modul 2.3 (G11), modul 2.8, modul 3.8 og modul 4.8 med avsluttende prøve.  

Se også:
SGS prosedyre for gjennomføring av Modul 1, 2 og 3 av 15.06.2018.

Opplæringsplan Modul 1 (felles teori)

15.12.2020

Justeringer i opplæringsplan for modul 1

  • Navn endret fra Modul 1.1 til Modul 1

  • Det åpnes for e-læring og digitial opplæring

  • Prøve etter Modul 1 kan gjennomføres sammen med prøve etter Modul 2

 

Normer for kontrollomfang - Ny utgave 2020

15.12.2020

Det er foretatt noen justeringer i Normer for Kontrollomfang:

  • Retten til å utarbeide manglende underlag for kontroll er presiset, og vil nok av mange bli oppfattet som en innskrenkning. Kun S1-sertifisert virksomhet kan utarbeide rutiner og fremgansmåter for kontroll. Se pkt. 3.2.

  • Atterster for kontroll (kontrollrapporter) kan utformes etter eget ønske. Se pkt. 7

 

Verkstedforskriften

28.10.2020

Ny Forskrift om arbeid på kjøretøy - FOR-2170 Verkstedforskriften.

Den nye forskriften har endrede krav, som medfører at kvalitetssystemet må oppdateres.

 

Mobilkran - Krav til kjøretøyteknisk kontroll

12.09.2020

Kjøretøydelen (undervognen) skal kontrolleres ved sakkyndig kontroll, i samsvar med Forskrift om adminstrative ordninger § 8-7, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid § 13-1.

 

Frist for sakkyndig kontroll - forlengelse pga. korona

20.04.2020

Arbeidstilsynet har gitt råd m hvordan tidsintervall for sakkyndig kontroll kan forlenges pga. koronasituasjonen.

 

Opplæringsplan Modul 2.4 (Truck)

05.07.2019

Det er gjort endringer i Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring:

  • Opplæring i bedrift

  • Hva skal inngå i praktisk prøve, herunder at prøven skal omfatte alle delmål og ferdighetsmål.

  • Innskjerping av at bruksanvisning skal danne grunnlag for opplæringen.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.