UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Sertifisert
sikkerhetsopplæring

Forskrifter og dokumenter
Forskrifter:

Normative dokumenter:

Arbeidstilsynet

Eldre dokumenter:
AT-555 Bruksforskriften (FOR-608)(2010)
Kravet sertifisert sikkerhetsopplæring
Forskrift om utførelse av arbeid §10-3. .

Krav til opplæringsvirksomhet
Forskrift om adminstrative ordninger §8-1, hvor også kravet kvalitetssystem finnes.
Opplæringsplaner
Klikk på kartet for å se oversikt og få tilgang til den enkelte opplæringsplan.
Sertifiserte virksomheter Sertifiseringsorganer Kategorier
Kvalitetssystem     -     for opplæringsvirksomhet
Systemet er spesialutviklet for opplæringsvirksomhet, samtidig som det
passer inn i våre ISO 9001 moduler, som gir mulighet for et komplett system
for hele virksomheten.
Kvalitetssystemet inneholder de dokumenter som er påkrevet for
opplæringsvirksomheten, og har  linker til eksterne dokumenter, som lover,
forskrifter, opplæringsplaner osv.

Vedlikehold av kvalitetssystemkan være arbeidskrevende, og vi tilbyr derfor
vedlikeholdsavtale og hjelp til oppfølging, f.eks. ved intern revisjon.

Menyer gjør det enklere
For å gjøre det enklere å finne frem i og bruke kvalitetssystemet leveres det
med en startmeny hvor alt ligger tilgjengelig.
I tillegg kan det også lages tilpassede menyer til andre funksjoner slik at
systemet blir mer brukervennlig for den enkelte.
 
Tilbud
Virksomheter som er sertfisert kan få  kvalitetssystem meget til gunstig pris.
Ta kontakt!
Tilbake til toppen
Sertifiseringsorganer
Sertifiseringsorganene er utpekt av arbeistilsynet. De arbeider med samme
regeverk og skal samordne seg i (SGS), men det likvel meget stor forskjell i
hvilke krav som stilles til opplæringsvirksomheter, og hvordan disse følges
 
Tilbake til toppen
Fadderordning
Modul 4 kan gjennomføres ved hjelp av fadderordning, under forutsetning at
visse krav tilfredsstilles.
Det stiller krav  til:
- Person som skal være fadder
- Faddebedriften
- Avtale mellom fadderbedrift og opplæringsvirksomhet
- Plan for øvingskjøring
- Dokumentasjon av øvingskjøring 
Maler for dett ligger i kvalitetssystemet.
 
Tilbake til toppen
Nytt

Andre publiserte dokumenter:
SGS Norm for opplæringsvirksomhet (2014)