UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Vedlikeholdsavtale gjør hverdagen eklere!
Ved å tegne vedlikeholdsavtale forenkels oppgavene til Kvalitetsansvarlig betraktelig.
Vi overvåker endringer i krav som lover, forskrifter, standarder, bransjekrav o.l. Deretter oppdaterer vi kvalitetssystemets dokumenter og sender dem ut, godt merket med hva som er nytt.

Vedlikeholdsavtalen inneholder:
Vedlikeholdsavtale
C
-
Rutinemessig oppdatering en gang pr. år, og ellers dersom
det skjer endringer som krever det.
-
Gjennomgå og oppdatere oversikt over eksterne dokumenter
som; lover, forskrifter, standarder, normer, direktiver, o.a.
-
Oppdatering av kvalitetssystemet ved ved forskriftesendring.
-
Endring av kvalitetssystemets dokumentet dersom
sertifiseringorgan/tilsynsmyndighet gir avvik som går på
systemfeil.
-
Vedlikehold og oppdatering av linker til akteulle
myndigheters nettsider, standarder, normer, bransjeinfo, etc
-
Ved besøk i virksomheten, fjernehjelp via telefonsupport,
nettmøter eller fjernoppkopling til PC.
-
Gjennomføring av intern revisjon.
-
Gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse
-
Opplæring av ansatte i kvalitetsprosdyrer, skjemabruk, lover
og forskrifter, og annet etter avtale.
-
Bistand til forberedelse og gjennomføring av revisjons- eller
tilsynsbesøk.
-
Lukking av avvik etter revisjons- eller tilsyn.
I tillegg til vedlikeholdsavtalen kan vi bidra med hjelp til oppgaver med KS:
Send e-post eller ring 91842778 for å be om tilbud på vedlikeholdsavtale.