UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Tilsyn
Tilsynet kommer
Ofte vil et tilsynet varsle sin ankomst, med varierende tidsmargin og man får gjerne vite hva de er på jakt etter når de kommer. Virksomheten får da en mulighet til å finne frem ønsket dokumentasjon og også til å gjøre en gjennomgang og utarbeide/iverksette ting som mangler.
Det lønner seg å benytte denne muligheten til forberedelse slik at man kan vise at lovverket følges etter beste evene.
Vi bidrar ofte ved forberedelse til tilsyn og hjelper til med å få tingene på plass. Ta gjerne kontakt.
Fått avvik ved tilsyn?
Etter tilsynbesøk ligger det sitter ofte virksomheten igjen med avvik som skal lukkes.
Vi hjelper gjerne til med dette arbeidet.
Ta kontakt for tilbud
Tilsynsmyndigheter - HMS
Arbeidstilsynet (ATIL)
  - Ulike typer tilsyn
  - ATIL's tilsynsvirksomhet
DSB
  - Tilsyn som virkemiddel
  - Tilsyn med brannobjekter
  - Tilsyn med virksomheter
KLIF
NSO
Statens strålvern
Helsedirektoratet
Sjøfarsdirektoratet
Direktoratet for
naturforvaltning
Tilsynsmyndigheter - Bygg
DIBK
Veileder for tilsyn
Kommunen
Uanmeldt tilsyn
Tilsynsmyndigheten kan dukke opp når som helst for å se på hvordan lover og regler følges og be om dokumentasjon virksomheten etter regelverket skal ha i orden. 
Anmeldte tilsyn kan være planlagt aktivitet fra tilsynsmyndigheten, eller det kan skje som resultat av varlset ulykke, innkomne tips eller lignenden.
Avhengig av de finner blir det utstedt avvik og eventuelt iverksatt videre tilsynssak eller revisjon av virksomheten.
Sanksjoner
Dersom tilsynsmyndigheten finner alvorlige brudd på regelverket kan det iverksettes ulike typer sanksjoner (gjerne i samarbeid med politiet) som f.eks.:
- Avvik (pålegg) med tidsfrist for lukking
- Stansing virksomhet til vilkår er oppfylt
- Bøtelegging av virksomheten
- Bøtlegging eller straff av personer.