UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Modulbasert KS
Modulbasert KS
Som figuren til venstre viser, så henger det meste
samme.
Våre kvalitetsystemer er bygget på ISO 9001
prinsipper, som binder det hele sammen.

Vi starter alltid med en grunnmodul og bygger ut
videre etter behov. Modulene er forberedt for å
passe i hverandre, og det som gjenstår er å
tilpasse dem virksomheten og deretter sette
systemet i drift.

Dersom dere allerede har noe på plass, bidrar vi
gjerne til å bygge det inn i det nye systemet. Vi
anbefaler å samle alt i ett system, da dette på
sikt vil spare dere for mye dobbearbeid.
Modulbasert kvalitetssystem
- alt griper inn i alt -
Byggebransjen og ansvarsrett er behandlet på egenside.
Se også:
ISO 9001 system
ISO 14001 (milljøsystem)
HMS system