UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Bygg
Siden er under revisjon

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller be om informasjon om når siden er klar.
Aktuelt
Tips Arbeidstilynet om forhold du mener er i strid med Arbeidsmiljøloven

Ulykker
Melding av ulykker og skader

Ulykker i bygg og anlegg koster 1,5 milliarder årlig

"Planlagte" ulykker