UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Betongtransport utstyr
Dokumentert sikkerhetskontroll av betongpumper og båndbiler
Forskrifter og dokumenter
Fabeko bransjestandard:

Forskrifter:

Normative dokumenter:

Arbeidstilsynet:

Eldre dokumenter:
AT-555 Bruksforskriften (FOR-608)(2010)
Bransjestyrt kontrollordning
Kontrollordning eies og drives av Fabeko og består av en kontrollvirksomheter, med faglig leder og kontrollører, som er godkjent etter tilsvarende krav som sertifisert sakkyndig virksomhet.
Beskrivelse av ordningen finnes i bransjestandarden.

Bakrunn
Kontrollordningen kom i gang i 2006 fordi disse maskinene ikke var omfattet av kravet til sakkyndig kontroll i bruksforskriften, noe bransjen mente de burde vært.

Fabeko henvendte seg til Arbeidstilsynet for å få maskinene inn under kravet til sakkyndig kontroll, men svaret var at en slik forskriftsendring ville ta mange år. Fabekos kontrollordning ble derfor opprettet som en midlertidig ordning, i påvente av forskriftsendring.
Arbeidstilsynet starter i arbeid med revisjon av aktuelt forskriftsområde i 2013 og Fabeko har gjort fremstøt for å komme med denne gangen.
Norsk fabrikkbetongforening
Pumpegruppen
Kontrollordningen
Godkjente kontrollvirksomheter
Bransjestandard for
dokumentert sikkherhetskontroll
Søknad om godkjenning
Virksomheter som ønsker godkjenning som kontrollvirksomhet kan søke til Fabeko.
Kontrollvirksomheten må innrettes bransjestandardens krav, herunder drives etter et standardisert kvalitetssystem som bestilles hos oss.
(Dersom virksomheten allerede er sertifisert som sakkyndig virksomhet, tilbyr vi integrert kvalitetssystem også for denne uten tillegg i prisen.)

Kontrolldokumentasjon
Dokumentasjon på gjennomført kontroll utstedes på Fabeko kontrollrapport, og maskinen påføres kontrolloblat.
Annet:
VDMA sikkerhetshåndbok