UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Kvalitetssystem
-  gjør krav om til nyttig verktøy  -
Velkommen til Utviklingskonsult
løsning på Kvalitetssikring og HMS
Vedlikeholdsavtale
Bruk tiden på å
tjene penger og
la oss håndtere
paragrafene.
Les mer...
Word lesemodus
Ny wordversjon åpner mange filer i "Lese modus", og ødelegger oversikt og funksjonalitet....
Les mer.....
Kvalitetssystem
Dra nytte av det som er laget for andre ved å velge modulbasert KS, som passer i dag og kan bygges ut etter hvert. Les mer...
C
Kontroll av betongpumper
Opplæring
Sakkyndig kontroll
ISO 9001 - Kundens interesser. Derfor stiller kunder krav til KS eller sertifisering. Les mer...
ISO 14001 - Det ytre miljø.
Såvel basert i lovkrav som etiske holdninger. Les mer...
Internkontroll
Arbeidsmiljøet i egen virksomhet, samordning med andre.
(OSHAS 18001). Les mer...
Ansvarsrett i byggesaker
Lokal eller sentral godkjenning for ansvarsrett.
Vi hjelper også med tilsynssaker.
Les mer...
Farlig arbeidsutstyr
Nyheter og aktuelt

Arbeidstilsynets beskrivelse av sertifiseringsordningen

Arbeidsmiljøforskriftene
Best.nr. fjernet (eks. AT-703). Forskriftsnrummer tatt i bruk (eks. FOR-1357):
- FOR-1355 Organisering ...
- FOR-1356 Arbeidsplassforskr.
- FOR-1357 Utførelse av arbeid
- FOR-1359 Tiltaks- og grense..
- FOR-1359 Produsentforskr.
- FOR-1360 Adm. ordninger

Problemer med KS?
- Eldre word-versjon
- Dokument åpnes i lesemodus
- Linker til Lovdata