UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Kvalitetssystem
-  gjør krav om til nyttig verktøy  -
Nyheter og aktuelt

Arbeidstilsynet beskriver
sertifiseringsordningen
02.07.2015

Arbeidsmiljøforskriftene
endret desember 2014
- AT-701 Organisering, ....
- AT-702 Arbeidsplass.....
- AT-703 Utførelse ......
- AT-704 Tiltaks- og grense....
- AT-705 Produsent......
- AT 706 Adminstrative ....

Problemer med KS?
- Eldre word-versjon
- Dokument åpnes i Lesemodus
- Linker til Lovdata


Velkommen til Utviklingskonsult
løsning på Kvalitetssikring og HMS
Vedlikeholdsavtale
Bruk tiden på å
tjene penger og
la oss håndtere
paragrafene.
Les mer...
Word lesemodus
Ny wordversjon åpner mange filer i "Lese modus", og ødelegger oversikt og funksjonalitet....
Les mer.....
Kvalitetssystem
Dra nytte av det som er laget for andre ved å velge modulbasert KS, som passer i dag og kan bygges ut etter hvert. Les mer...
C
Kontroll av betongpumper
Opplæring
Sakkyndig kontroll
ISO 9001 - Kundens interesser. Derfor stiller kunder krav til KS eller sertifisering. Les mer...
ISO 14001 - Det ytre miljø.
Såvel basert i lovkrav som etiske holdninger. Les mer...
Internkontroll
Arbeidsmiljøet i egen virksomhet, samordning med andre.
(OSHAS 18001). Les mer...
Ansvarsrett i byggesaker
Lokal eller sentral godkjenning for ansvarsrett.
Vi hjelper også med tilsynssaker.
Les mer...
Farlig arbeidsutstyr
Medlem av:
Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring